Etienne Gallery – Vibrations

“To me these glass sculptures are an expression of emotional and spiritual vibration. They are free to be interpreted and seen as mirrors before our feelings, our vibrating ‘being’ and energetic well-being. The wavy movement is like the dance of life: from left to right, up and down, up look for balance and then disrupt it. We are vibration.” – Peter Bremers 2020

“Voor mij zijn deze glassculpturen een expressie van emotionele en spirituele vibratie. Ze zijn vrij om te worden geïnterpreteerd en te zien als spiegels voor onze gevoelens, ons vibrerend “zijn” en energetisch welbevinden. De golvende beweging is als de dans van het leven: van links naar rechts, op en neer, op zoek naar balans om deze vervolgens weer te verstoren. Wij zijn vibratie.” – Peter Bremers 2020

– Read the full article, “Peter Bremers Vibrations“, from Etienne Gallery 2020.
Etienne Gallery - Vibrations